Мисия Invoke

Mарката Invoke, изградена изцяло на добродетели, създава история. В основата й стои “пътят на сърцето” на Шри Чинмой. Един съвременен духовен учител вдъхновил двама негови последователи – основателите на Invoke. Те влагат цялостната философия на Шри Чинмой в реализирането на марката – от наименованието, през изобразяването до нейното усвояване от клиента.

“Invoke” – “Призовава”!
“Призовава” за хармония, мир и любов.

Птицата – една от милионите птички нарисувани от Шри Чинмой е символ на стремежа, стремежа за себенадминаване наедно с копнежа – доброто да се изведе на преден план!

Чрез своето учение Шри Чинмой, дава ежедневни стимули на основателите Invoke да дарява щастие на хората, не само чрез красотата на своите бижута, Invoke дава радост! Дава радост на своите клиенти, дава радост на своите служители, дава радост чрез безсебично служене. Безсебично служене на света!
Помощта, от която много са имали нужда. Помощта, която не е била желана, но е дошла в точния момент. Ежемесечно Invoke разпределя средства за помощ или събития с хуманна цел.
Да дадеш, когато не ти е поискано! Да получиш, когато най-малко очакваш!
Това е само частици от “пътя на сърцето”, изпълнени от сърце и без очакване!
Символът на “пътя на сърцето” присъства и като елемент в бижута Invoke, за да напомня на всеки един от нас, че имаме само едно задължение и това задължение е да живеем щастливо!
Как?
Като даваме радост и любов на другите!