Поддръжка на бижута

–  Не упражнявайте никакъв труд – лек, тежък, домакинска работа и т.н. с бижута по вас , тъй като това може да доведе до непоправими деформации на изделието;
– Пазете бижутата с камъни от вода, тъй като при монтажа на някои от тях се използват лепила, които не издържат на продължително мокрене (най-вече с топла вода) и камъните  могат да паднат;
– Не носете бижутата едно до друго или едно върху друго;
– Пазете бижутата от прекомерни нагрявания, удари в твърди предмети и др.;
– Сваляйте бижутата преди лягане, събличане, обличане, миене, къпане;
– Съхранявайте бижутата си в твърда кутия, облицована с мека тъкан, за да ги прдпазите от наранявания.
Поздравяваме ви за добрия избор! Уважавайте бижутата си, за да ги имате по-дълго време и да бъдат в добро състояние!