Поддръжка на бижута

Уважавайте и се грижете за бижутата си, за да ги имате по-дълго време и да бъдат в добро състояние!

  • Не упражнявайте никакъв труд – лек, тежък, домакинска работа и т.н. с бижута по вас , тъй като това може да доведе до непоправими деформации на изделието
  • Пазете бижутата с камъни от вода, тъй като при монтажа на някои от тях се използват лепила, които не издържат на продължително мокрене (най-вече с топла вода) и камъните могат да паднат
  • Не носете бижутата едно до друго или едно върху друго
  • Пазете бижутата от прекомерни нагрявания, удари в твърди предмети и др.
  • Сваляйте бижутата преди лягане, събличане, обличане, миене, къпане
  • Съхранявайте бижутата си в твърда кутия, облицована с мека тъкан, за да ги прдпазите от наранявания