Blog categories

Comments

  Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

  Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-21131-C01
  Бенефициент: «ГИФТ ШОП» ООД
  Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
  европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

  Начало: 25.01.2021 г.
  Край: 25.04.2021 г.