Blog categories

Comments

  Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

  Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.095-2391-C01
  Бенефициент: «ГИФТ ШОП» ООД
  Обща стойност: 36705.67лв.

  Начало: 12.03.2021 г.
  Край: 12.06.2021 г.